Elek­tronski sistem zak­ljučavanja SE

Napredak u meha­tro­ničkoj i meha­ničkoj sigur­nosti: moderan elek­tronski sistem zak­ljučavanja SE ispunjava najviše zahtjeve po pitanju sigur­nosti. Sistem pos­tavlja nova mje­rila s mnogo inova­tivnih funkcija poput jako djelotvornog upra­vljanja energijom ili jedno­s­tavne, soft­verski upra­vljane dodjele ovlaš­tenja. Zahvaljujući svom posebno djelotvornom načinu rada i jedno­s­tavnoj mon­taži troškovi će vam također ostati u sigurnoj zoni.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019