Meha­nički sis­temi zak­ljučavanja

Meha­nički sis­temi zak­ljučavanja visokog nivoa kvali­teta su stan­dardna rješenja za raznoliku primjenu ako želite osigu­rati sigur­nost i pro­tiv­provalnu zaštitu na vratima. Od jedno­s­tavnih ulaznih vrata do složenih sis­tema zak­ljučavanja, gdje pomoću brave sa cil­indrom i ključa možete pouzdano orga­nizovati najrazliči­tije nivoe ovlaš­tenja. Bogat asortiman meha­ničkih BKS-ovih sis­tema zak­ljučavanja obuhvata serije cil­indara za sva područja primjene i nivoe sigur­nosti.

Sis­temi prekretnog ključa

S modernim sis­temom prekretnog ključa više nije važno kako ključ uvodite u cil­indar. Osim takvih aspe­kata komfora ovi sis­temi vam nude i prednosti što se tiče sigur­nosti i varijabil­nosti.

Kon­vencio­nalni sis­temi zak­ljučavanja

Kon­vencio­nalni sis­temi zak­ljučavanja rade s ver­tikalnim redovima zatika držača. Zahvaljujući brojnim mogućno­stima varija­cija kod dubina rezanja kon­vencio­nalne sis­teme je moguće flek­si­bilno primijeniti skoro svuda – čak i u složenim sis­temima zak­ljučavanja.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
WP01005-00-2-2 Wendeschluesselsystem janus 644,0 KB Preuzimanje