Cil­indrična spojnica – GU R 816 3D

Cil­indrična spojnica za komer­cijalnu gradnju i stanogradnju

S valjcima spojnice prečnika od samo 22 mm, cil­indrična spojnica GU R 816 3D ispunjava najviše zahtjeve u pog­ledu funkcio­nal­nosti i dizajna. Prik­ladna za kvali­tetna vrata od PVC-a mase do 160 kg u komer­cijalnoj gradnji i stanogradnji.

Pre­gled prednosti

 • Uska i okrugla – s prečnikom valjaka spojnice od samo 22 mm – za kvali­tetna vrata od PVC-a u komer­cijalnoj gradnji i stanogradnji
 • Povećana sigur­nost od pro­vale, sa cer­ti­fikatom SKG (2 zvjezdice)
 • CE cer­ti­fikat prema normi EN 1935 u najvišoj klasi spojnica, primjenjiva na vratima u eva­ku­acijskim putevima i putevima za spašavanje
 • Trajno visoka opter­e­tivost, klasa spojnica 14, vrijednost opterećenja 160 kg
 • Direktno uvrtanje, neprekinut nivo brtvljenja
 • Opcio­nalne mogućnosti pričvršćivanja s pričvrsnom čeljusti ili pričvrsnom pločicom uz neprekinut nivo brtvljenja

Karak­te­ris­tike pro­izvoda

 • Laka mon­taža jedno­s­tavna za servisi­ranje koju obavlja jedna osoba
 • Mogućnost brzog i komfornog trodi­men­zio­nalnog pos­tavljanja
 • Bez devija­cije valjaka pri podešavanju stra­nice
 • Povećana sigur­nost od pro­vale, sa cer­ti­fikatom SKG
 • Kaljeni sigur­nosni zatik
 • Opcio­nalni pribor za pričvršćivanje
 • Opter­e­tivost do 160 kg, zavisno od izvedbe pro­fila
 • Dijelovi spojnice od alumi­nijuma
 • Dijelovi zatika od čelika otpornog na koro­ziju
 • DIN L / DIN D, mogućnost vanjske i unut­rašnje primjene
 • Kompa­tibil­nost s mnogo PVC sis­tema
 • Ležište koje ne zah­tijeva održavanje

X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka CE