Glodane spojnice – GU M 516 3D i GU M 416 3D

Sigur­nost i dizajn u savršenom skladu

S mogućnošću primjene na različitim sis­temima žlijeba vrata od drveta, GU spojnice za vrata
GU M 516 3D i GU M 416 3D pružaju povećanu sigur­nost od pro­vale uz elegantan izgled.

Dobit ćete sljedeće varijante:

Elegantni valjak spojnice od oplemenjenog čelika – GU M 516 3D

Elegantni valjak spojnice od oplemenjenog čelika – GU M 516 3D

 • Valjak spojnice i osovinski zatik od ople­menjenog čelika
 • Povećana sigur­nost od povale, mogućnost primjene za pro­vjere sis­tema prema normi DIN EN 1627 ff./ RC 3

GU M 416 3D – raznolikost boja zahvaljujući vanjskim čahurama

GU M 416 3D – raznolikost boja zahvaljujući vanjskim čahurama

 • Vanjske čahure dostupne su u različitim bojama
 • Ispi­tano pri ispi­tivanju sis­tema do klase otpor­nosti RC 2

Pre­gled prednosti

 • Povećana sigur­nost od povale
 • CE cer­ti­fikat prema normi EN 1935, primjenjiva na vratima u eva­ku­acijskim putevima i putevima za spašavanje
 • Mogućnost brzog i komfornog, međus­obno nezavisnog dvodi­men­zio­nalnog pos­tavljanja
 • Stabilan dosjed spojnice tokom i nakon podešavanja spojnica za vrata
 • S individualnim vođenjem brtve primjenjive za skoro sve sis­teme žlijeba.

Karak­te­ris­tike pro­izvoda

 • Kon­tinui­rano, međus­obno nezavisno 3D podešavanje
 • Razmak valjaka spojnice ostaje isti nakon podešavanja
 • Mogućnost primjene za sis­teme žlijeba vrata s malim debljinama preklopa, bez prekida nivoa brtvljenja
 • Trajna opter­e­tivost do 160 kg
 • CE cer­ti­fikat
 • Ležište koje ne zah­tijeva održavanje
 • Tvor­nički mon­ti­rane dostupne u opciji DIN L i DIN D
 • Mogućnost vanjske i unut­rašnje primjene

X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka CE