Navrtne spojnice serija – GU G 81x

Sa sigur­nošću trajno visoka opter­e­tivost

Ispi­tane prema normi DIN EN 1935 do klase spojnica 14, navrtne spojnice serije GU G 81x pružaju optimalnu funkcio­nal­nost na vratima od PVC-a mase do 160 kg.

Dobit ćete sljedeće varijante:

GU G 816 F 100 – do 160 kg

GU G 816 F 100 – do 160 kg

 • Opter­e­tivost do 160 kg, zavisno od
  izvedbe pro­fila
 • Opcio­nalne mogućnosti pričvršćivanja s GU-Bridge ili dodatnim izbočenjem za dijelove krila

GU G 812 F 100 – do 120 kg

GU G 812 F 100 – do 120 kg

 • Opter­e­tivost do 120 kg, zavisno od
  izvedbe pro­fila
 • Opcio­nalne mogućnosti pričvršćivanja s GU-Bridge ili dodatnim izbočenjem za dijelove krila

GU G 810 F 100 – do 100 kg

GU G 810 F 100 – do 100 kg

 • Opter­e­tivost do 100 kg, zavisno od
  izvedbe pro­fila
 • Dostupne i za uske pro­file krila ili pro­file okvira

Pre­gled prednosti

 • Zatik spojnice od kaljenog čelika otpornog na koro­ziju
 • Stan­dardno opremljene zatikom sigurnim od piljenja
 • Povećana sigur­nost od pro­vale, sa cer­ti­fikatom SKG (2 zvjezdice)
 • CE cer­ti­fikat prema normi EN 1935 u najvišoj klasi spojnica, primjenjiva na vratima u eva­ku­acijskim putevima i putevima za spašavanje
 • Trajno visoka opter­e­tivost, klasa spojnica 14, vrijednost opterećenja 160 kg
 • Jednak model rupa kod GU G 816 F 100 i GU 812 F 100
 • Dostupne su različite varijante za uske pro­file krila ili pro­file okvira

Karak­te­ris­tike pro­izvoda

 • Laka mon­taža jedno­s­tavna za servisi­ranje koju obavlja jedna osoba
 • 3D podešavanje sa samo jednim alatom kod pos­tavljenih vrata, bez ras­terećenja ele­menta
 • Jedno­s­tavna obrada, pot­reban samo 1 prečnik svrdla
 • Linearno podešavanje stra­nice
 • Kaljeni sigur­nosni zatik
 • Dijelovi spojnice od alumi­nijuma
 • Dijelovi zatika od čelika otpornog na koro­ziju
 • Ležište koje ne zah­tijeva održavanje
 • DIN L / DIN D, mogućnost vanjske i unut­rašnje primjene
 • Veličina spojnice za krila 100 mm

X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka CE