GU C 616-18 FD 3D

Tehno­logija skrivenih spojnica

Inova­tivna tehno­logija za inova­tivni dizajn – skriveni model
GU C 616-18 FD 3D CONCEALED omogućuje moderni pravoli­nijski dizajn na vratima od drveta bez prekida linije vrata.

Pre­gled prednosti

 • Omogućuje moderni pravoli­nijski dizajn vrata, bez prekida jasne linije vrata
 • Mogućnost primjene na vratima s brtvom preklopa
 • Mogućnost brzog i komfornog trodi­men­zio­nalnog pos­tavljanja
 • Trajno visoka opter­e­tivost
 • Ležište koje ne zah­tijeva održavanje

Karak­te­ris­tike pro­izvoda

 • Skrivena spojnica za vrata od drveta sa žlijebom
 • Kon­tinui­rano 3D podešavanje
 • Neprekinut nivo brtvljenja
 • Ležište koje ne zah­tijeva održavanje
 • DIN L / DIN D, mogućnost vanjske i unut­rašnje primjene
 • Širina preklopa 18 mm s brtvom preklopa
 • Debljina preklopa do 20 mm
 • Ugao otva­ranja 180°

X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019