BKS-ove usadne brave

Bilo za drvena, čelična, alumi­nijumska, PVC ili stak­lena vrata: u bogatom BKS-ovom pro­gramu ćete sigurno pro­naći pravu usadnu bravu za svoju primjenu. Kao vodeći pro­izvođač na tržištu u sek­toru panik brava za vrata za eva­ku­aciju vam naravno nudimo širok izbor. Isto tako i kod brava i pribora za pro­tivpožarna vrata, kao i usadnih brava prema normi DIN 18251 za unut­rašnja vrata i vrata obje­kata. Ako imate pitanja u vezi sa nekim pro­izvodom ili primjenom, slobodno nam se obra­tite.

Za vrata od drveta ili čelika

Za vaša drvena ili čelična vrata ćete dobiti specijalno oblikovane usadne brave sa odgova­rajućim prihvatnim ploči­cama i prihvatnim limovima za pričvršćivanje na okvir. Također i za specijalna područja.

Za vrata od alumi­nijuma ili PVC-a

Svoje specijalno rješenje brave za uska vrata od cje­vastih pro­fila različite kru­tosti od alumi­nijuma ili PVC-a možete izab­rati u našoj širokoj paleti ponude brava sa malim osovinskim mjerama. Također i za posebne zahtjeve.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019