Više­struka zak­ljučavanja

Za vrata od drveta ili čelika

Više­struka zak­ljučavanja gru­pacije GU za vrata od drveta ili čelika su posebno pri­lagođena zahtje­vima ovih sis­tema vrata: velikih osovinskih mjera, zaob­ljenih, pljos­natih čeonih ploča ili zapornih letvica u okviru cijelom dužinom. U gru­paciji GU ćete osim toga pro­naći individualna rješenja za čitavu paletu primjena – od ulaznih vrata koja se zak­ljučavaju ručno, do pro­tivpožarnih vrata za podzemne garaže sa panik funkcijom.

Samozak­ljučavajući zaporni sis­temi

Spojite sigur­nost i komfor! Samozak­ljučavajući zaporni sis­temi gru­pacije GU zamjenjuju ručno predzak­ljučavanje brave sa glavnim zasunom. Bilo da je riječ o pro­tivpožarnom sek­toru, panik sek­toru ili privatnom stambenom sek­toru: sis­temi gru­pacije GU vam nude praktično rješenje za svako područje primjene.

Ručno zak­ljučavajući zaporni sis­temi

Povećajte sigur­nost sa ručno zak­ljučavajućim zapornim sis­temima gru­pacije GU: nudimo vam široku paletu ručnih rješenja za najrazliči­tije primjene poput pro­tiv­provalne zaš­tite, pro­tivpožarne zaš­tite ili nepropusnosti.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019