Skriveni zatvarač vrata

Za visoke estetske zahtjeve u unut­rašnjem pro­s­toru: skriveni zatva­rači vrata mon­ti­raju se u vratno krilo i time ispunjavaju najviše zahtjeve za dizajn i funkcio­nal­nost. Svi skriveni zatva­rači vrata gru­pacije GU prik­ladni su za primjenu na DIN lijevim i DIN desnim vratima za brzu i učin­kovitu mon­tažu.

Dobit ćete sljedeće varijante:

Skriveni zatvarač vrata – VTS 73x

Skriveni zatvarač vrata – VTS 73x Nevidljivo mon­ti­rani u vratom krilu zatva­rači i klizna vodi­lica ostaju skriveni kod zatvorenih vrata.

Utorni zatvarači vrata

Utorni zatvarači vrata Inte­gri­sani oko­mito u utoru vrata za jednokrilna okrugla vrata, ravna vrata i vrata s ušiljenim lukom u unut­rašnjem pro­s­toru.

Pre­gled skrivenih zatva­rača vrata:

ModelVTSUtorni zatva­rači vrata

735

2024
Primjena   

1-krilna

2-krilna

Pro­tivdimna i pro­tivpožarna vrata

Maksimalna širina krila (mm)

12509001000

Minimalna debljina vratnog krila (mm)

403040

Maksimalna masa krila (kg)

15080140

Funkcije podešavanja

Veličina sile zatva­ranja prema EN 1154

3-51-22-3

Brzina zatva­ranja

Završni udar

Meha­ničko prigušenje otva­ranja


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
Gornji zatvarači vrata – nova OTS 73x serija 4,0 MB Preuzimanje
Oznaka CEOdobreno za primjenu na protivpožarnim i protivdimnim vratimaPrikladno za primjenu u sektoru gradnje bez zapreka prema normi DIN 18040