Nadgradni gornji zatvarač vrata s kliznom vodi­licom

Serija OTS 73x

Zaštita od požara na estetski način: s flek­si­bilnim mogućno­stima podešavanja gornji zatva­rači vrata vam nude odgova­rajuće rješenje za svaku vrstu i širinu krila, kao i svaku masu krila. Zahvaljujući jedno­s­tavnoj mon­taži i visokom nivou sigur­nosti funkcio­nisanja zatva­rače je moguće ugra­diti u stranu spojnica i suprotnu stranu spojnica. Moguća je primjena i na 2-krilnim vratima. Skriveni regulator redos­lijeda zatva­ranja ugrađen u kliznu vodi­licu pritom osigu­rava pravilan redos­lijed zatva­ranja pro­laznih i pomoćnih krila.

Tehno­logija dvo­struke srcolike krivulje koja je prijavljena za patent uz to omogućuje ekstremno jedno­s­tavan i komforan prolaz kroz vrata.  Na taj način i djeca, sta­rije osobe i osobe s tjelesnim ogra­ničenjima bez pro­blema mogu proći kroz velika vrata.

Serija OTS 73x kao modularni sistem

Zahvaljujući modularnom sis­temu serije OTS 73x kompo­nente se na zahtjev jedno­s­tavno odgova­rajuće kombinuju i individualno podešavaju. To ne olakšava samo pla­ni­ranje, ugradnju i nadogradnju, nego osim toga štedi i skla­dišni prostor i mon­tažni pribor.

Pre­gled prednosti

  • U poređenju najmanje tijelo zatva­rača na tržištu – u elegantnom, vitkom dizajnu
  • Stabilni poklopac umjesto klizača – dostupan u različitim mate­rijalima i površinama
  • Skrivena mon­tažna ploča za kvali­tetan, zatvoren izgled
  • Jed­inst­vene dimen­zije u skoro cijelom pro­gramu zatva­rača vrata za harmo­ničan ukupan učinak u objektu
  • Jed­instven šablon za bušenje za sve vrste zatva­rača vrata

Pre­gled nadgradnih gornjih zatva­rača vrata s kliznom vodi­licom

Model

OTS
736
OTS
736 BG
OTS
735
OTS
735  BG
OTS
733
OTS
733 BG
Primjena   
Mon­tažaStrana spojnica

Suprotna
strana spojnica

Strana spojnica

Suprotna
strana spojnica

Strana spojnica

Suprotna
strana spojnica

1-krilna

2-krilna

Maksimalna

Širina krila (mm)

1400140012501250950950

Funkcije podešavanja

Veličina sile zatva­ranja prema EN 1154

3-63-62-52-533

Brzina zatva­ranja

Završni udar

Meha­ničko prigušenje otva­ranja [1]

 

[1] Kod mon­taže odozgo suprotna strana spojnice nije djelotvorna


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
Gornji zatvarači vrata – nova OTS 73x serija 4,0 MB Preuzimanje
Oznaka CEOdobreno za primjenu na protivpožarnim i protivdimnim vratimaPrikladno za primjenu u sektoru gradnje bez zapreka prema normi DIN 18040