Nadgradni gornji zatva­rači vrata s makazama

Sa gornjim zatva­račima vrata sa makazama gru­pacije GU možete po mjeri opre­miti 1-krilna unut­rašnja i vanjska vrata, kao i pro­tivpožarna i pro­tivdimna vrata. Zatva­rači se lako mon­ti­raju, flek­si­bilni su i individualno podesivi. Zahvaljujući visokom nivou sigur­nosti funkcio­nisanja zatva­rače je moguće ugra­diti u stranu spojnica i suprotnu stranu spojnica.

Detaljan pre­gled gornjih zatva­rača vrata sa makazama gru­pacije GU:

ModelOTS 536OTS 430OTS 210OTS 140

OTS 130

Primjena

1-krilna

Pro­tivpožarna i pro­tivdimna vrata

Maks. širina vratnog krila

1-krilna (mm)

14001250110011001100

Funkcije podešavanja

Veličina sile zatva­ranja prema EN 1154

2 – 62 – 52/3/42/3/42/3/4

Brzina zatva­ranja

Završni udar

Uspor­avanje zatva­ranja

Tip SV

Prigušenje otva­ranja

Tip BC

Mogućnost zadržavanja krila

Elektro­me­ha­nički
uređaj za blo­ki­ranje [2]

opcija

opcija

 

opcija

Meha­nički
uređaj za blo­ki­ranje [1]

opcijaopcijaopcijaopcija

 

Maks. ugao otva­ranja vrata i kutnog prihvatnoh lima

180º180º180º

180º

180º

 

[1] Nije odob­reno za primjenu na pro­tivpožarnim i pro­tivdimnim vratima;

[2] Samo s prihvatnim magnetom


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
Gornji zatvarači vrata – nova OTS 73x serija 4,0 MB Preuzimanje
Oznaka CEOdobreno za primjenu na protivpožarnim i protivdimnim vratima