De diensten die u met uw login kunt gebruiken, vindt u meteen op

service.g-u.com

Registreren

U wilt een van onze diensten gebruiken? Gelieve u te registeren op

service.g-u.com

Bij ons heeft u goede mogelijkheden

Een sol­li­ci­tatie bij de onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas is de moeite - als mede­werker kunt u genieten van ons omv­angrijk aanbod aan kwali­fica­ties en opleidingen. Ook de goede sfeer in het bedrijf, de sociale ver­antwo­ordelijkheid en de open com­mu­nicatie zorgen voor een hoge motivatie en een meer dan gemid­deld lange aanwezigheid bij de onder­n­eming. Dat ligt aan de basis van ons gez­a­menlijke, lang­d­u­rige succes.

Vacatures

Bij onze succesvolle, groei­ende onder­n­emingsgroep komen steeds weer nieuwe func­ties vrij waarvoor wij op zoek zijn naar gekwali­fice­erde en gemo­tive­erde mensen, zoals u.


X
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019