Deurdor­pels voor ingangsdeuren

Bij GU krijgt u een breed aanbod aan deurdor­pels voor ingangsdeuren uit hout of kunst­stof. De thermisch gescheiden deurdor­pels beperken de warm­te­st­room onderaan het ele­ment, wat in combi­natie met een juiste mon­tage een aan­zi­enlijke energie­be­spa­ring oplevert. GU-deurdor­pels besparen niet alleen energie - ze onder­scheiden zich ook door de genorme­erde bouw­hoogte en zijn zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie.

Thermisch gescheiden deurdor­pels

Wanneer u energie wil besparen, beperkt u de warm­te­st­room onderaan het ele­ment met thermisch gescheiden GU-sys­te­emdeurdor­pels. Met ver­bind­stukken en ander toebe­horen maakt u individuele, op het pro­fiel­sys­teem afges­temde oplos­singen.

Warmte-geïsole­erde deurdor­pels

Met de warmte-geïsole­erde deurdor­pels HTS creëert u een des­kun­dige onderste afs­luiting van het ele­ment. Door het toebe­horen, afges­temd op elk sys­teem, maakt dit dor­pel­programma omv­angrijke toe­pas­singen mogelijk.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download