Deurs­luiters

Wanneer u deurdrangers kent, ziet u bij GU onmid­dellijk de kwali­teit. Het sluitproces geschiedt hydraulisch geregeld. De sluitkracht en -snelheid kunt u individueel aan de deurbreedte en het deurgewicht aanpassen.

Het pro­gramma GU-deurdrangers biedt u een omv­angrijk assorti­ment deurdrangers en vloerdeurdrangers, eve­nals bijzondere oplos­singen voor vast­zet­sys­temen op enkele en dubbele deuren, ook in veelei­sende gebouwen. De deurdrangers van GU zijn niet enkel veilig en betrouwbaar, maar ook aant­rekkelijk.

Oplig­gende deurdrangers
met geleidingsrail

Hoe uite­enlo­pend de func­ties van deuren ook zijn, zo veelvuldig zijn ook de gebruik­smogelijkheden van deurdrangers. Dankzij het innova­tieve, modu­laire sys­teem is de nieuwe OTS 73x-serie geschikt voor alle toe­pas­singen.

Ver­dekt­lig­gende deurdrangers

De ver­dekt­lig­gende deurdrangers ben­a­drukken de heldere lijnen in de architectuur en bieden bovendien dezelfde func­tio­nali­teit en vei­ligheid als de oplig­gende deurdrangers van de GU-groep.

Oplig­gende deurdrangers met schaararm

GU-deurdrangers met schaararm bieden u talrijke, mon­tage­vri­en­delijke oplos­singen voor enkele deuren. Ook geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren.

Vloerdeurdrangers

GU-vloerdeurdrangers zijn ono­pval­lend in de bodem geïn­te­greerd. Gepast voor ver­schillende deur­types en ideaal voor meer comfort.

Vast­ze­tinrichtingen con­form
DIN EN 1155

Dagelijks comfor­tabel in gebruik - bij brand gecontro­le­erde vei­ligheid. Met GU-vast­ze­tinrichtingen kunnen deuren perma­nent in geo­pende positie worden vastgezet en in geval van brand zelf­standig sluiten.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Poster Glijarm-deurdrangers 201,3 KB Download
Deurdranger met glijarm De OTS 73x-serie 4,5 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download