Oplig­gende deurdrangers met geleidingsrail

De OTS 73x-serie

Brandbevei­liging op een esthe­ti­sche manier: deurdrangers bieden u met flexibele instelmogelijkheden de gepaste oplos­sing voor elke deur­soort en -breedte en voor elk vleugelgewicht. Door de eenvou­dige mon­tage en de optimale werking van de deurdranger kunt u deze zowel aan schar­nier- als aan de schar­nier­tegen­zijde mon­teren. Ook is gebruik op tweevleuge­lige deuren mogelijk. Een onzichtbaar in de geleidingsrail geïn­te­gre­erde sluitvolgorde­rege­laar garandeert daarbij de juiste volgorde bij het sluiten van de loop- en de stand­deur.

De dubbel-hartvor­mige techniek, waarvoor een oct­rooi werd aangev­raagd, maakt bovendien een uiterst eenvou­dige en comfor­ta­bele bedie­ning van de deur mogelijk.  Zo kunnen ook kinderen, ouderen en per­sonen met een beperking moeiteloos grote deuren gebruiken.

OTS 73x-serie als modu­lair sys­teem

Dankzij het modu­laire sys­teem van de OTS 73x-serie worden de compo­nenten gewoonweg vol­gens de ver­eisten gecombineerd en individueel inge­steld. Dat ver­e­envou­digt niet alleen de plan­ning, de inbouw en de latere aanpas­sing, maar bes­paart ook opslag­ruimte en mon­tage­toebe­horen.

Voordelen in een notendop

  • In ver­gelijking het kleinste sluitings­ele­ment op de markt met een elegant, slank design
  • Stabiele afdekkap i.p.v. schuif­plaat, ver­krijgbaar in ver­schillende mate­rialen en oppervlakken
  • Ver­dekt­lig­gende mon­tage­plaat voor een hoogwaardig, ges­loten optiek
  • Uni­forme afme­tingen voor bijna het hele aanbod deurdrangers voor een harmo­nieus totaalbeeld in het gebouw
  • Uni­form boorbeeld voor alle soorten deurdrangers

Oplig­gende deurdrangers met glijarmin een notendop:

Model

OTS
736
OTS
736 BG
OTS
735
OTS
735  BG
OTS
733
OTS
733 BG
Toe­pas­sing   
Mon­tageSchar­nierzijde

Schar­nier­tegen­zijde

Schar­nierzijde

Schar­nier­tegen­zijde

Schar­nierzijde

Schar­nier­tegen­zijde

1-vleugelig

2-vleugelig

Maximale

vleugelbreedte (mm)

1400140012501250950950

Ins­telfunc­ties

Sluitkracht over­e­en­komstig EN 1154

3-63-62-52-533

Sluitsnelheid

Eindslag

Mecha­ni­sche ope­ningsd­emping [1]

 

[1] Bij kopse mon­tage schar­nier­tegen­zijde niet werkzaam


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Poster Glijarm-deurdrangers 201,3 KB Download
Deurdranger met glijarm De OTS 73x-serie 4,5 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
CE-aanduidingToegelaten voor gebruik bij brand- en rookwerende deurenGeschikt voor barrièrevrij bouwen conform DIN 18040