Toegangscontrole GU-BKS Access CSP100 / CSA100

Voor afzonder­lijke deuren

GU-BKS Access systeemoverzicht
 
 

Regeling, RFID-kaartlezer, toe­t­senbord voor pincode: alles wat u voor de toegangscontrole aan een deur nodig heeft, is samenge­bracht in één toestel - GU-BKS Access CSP100 / CSA100. Bij­ko­mend heeft u enkel een netdeel nodig. Bij hogere vei­ligheidsver­eisten wordt de regeling in de bevei­ligde bin­nenzone gemon­teerd en ver­bonden met een lezer in de bui­tenzone. De toegangsbevoeg­dheden pro­grammeert u eenvou­digweg met de mas­terkaart of een master-pin.

De toegangscontrole GU-BKS Access biedt u het volgende:

     

  • Eenvou­dige mon­tage
  • Eenvou­dige pro­gram­me­ring met Mas­ter­Card of master-pin
  • Geen software­ voor de pro­gram­me­ring nodig    
  • Kaarten kunnen gewist worden, ook wanneer deze niet meer voor­handen zijn (bijv. bij ver­lies)
  • Talloze speciale func­ties mogelijk (varia­bele tijd voor deu­ro­pe­ning, alarm bij dreiging, con­tinue vrijgave, enz.)
  •  

Tech­ni­sche gegevens

GU-BKS Access CSP100 / CSA100

Bedrijfs­span­ning

12 V DC

Nomi­nale stroomop­name

200 mA

Gebruiker

512

Bedrijfs­tempe­ratuur

-35 °C tot +65 °C

Akoes­tisch signaal

Piezo

Opti­sche weergave

3 led's (rood, groen, geel)

Inter­face voor externe lezer

Wiegand 26 Bit

Ingangen

5

Uitgangen

2 relai­suitgangen

Afme­tingen

87 x 100 x 31 mm


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download