De diensten die u met uw login kunt gebruiken, vindt u meteen op

service.g-u.com

Registreren

U wilt een van onze diensten gebruiken? Gelieve u te registeren op

service.g-u.com

Gebouwma­nage­ment­sys­temen

Een gebouwma­nage­ment­sys­teem combineert op effec­tieve en zinvolle wijze ver­schillende sys­temen en inrichtingen uit de vei­ligheids-, com­mu­nicatie- en media­techniek. Dankzij univer­sele gebouwma­nage­ment­sys­temen kunt u talrijke sys­temen op elkaar aans­luiten en uw klanten voldo­ende bes­lis­sings­vrijheid, flexibili­teit en een zekere investe­ring bieden.

Gebouwma­nage­ment­sys­teem GEMOS­

Meer dan 400 inter­faces en meer dan 500 geïn­st­alle­erde sys­temen: met GEMOS­ als marktleider en tech­no­logisch pio­nier beschikt u over een gebouwma­nage­ment­sys­teem dat alle tech­ni­sche installa­ties in één cen­trale, eenvoudig te bedienen inter­face inte­greert.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com