Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ dễ tiếp cận khi đăng ngay trên trang

service.g-u.com

Đăng ký

Bạn muốn sử dụng một trong các dịch vụ của chúng tôi? Vui lòng đăng nhập trên trang

service.g-u.com

Functional facades
<br />Uncompromising system solutionsGU house entrance door concept – the house entrance door package with VdS certificationRetrofittable security – made easy! With tested products of the GU groupixalo – the electronic locking system
<br />Barrier-free construction –
<br />Universal solutions for greater convenienceMotor-driven shoot-bolt locks – for 2-leaf escape doorsThe electronic SE locking system
<br />Identifying – Locking – Organising

Hân hạnh chào mừng

Sau hơn 100 năm thành công, Gretsch­-Unitas là một trong những nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ cửa sổ và cửa ra vào, hệ thống lối vào tự động cũng như hệ thống quản lý tòa nhà. Quý vị tìm thấy tại chỗ chúng tôi một dòng sản phẩm trọn vẹn phong phú từ phụ kiện cửa sổ dành cho căn nhà một hộ gia đình cho đến hệ thống quản lý tòa nhà. Ngay cả khi chỉ cần một nhà cung cấp hệ thống hay một chứng chỉ CE, quý vị vẫn có thể liên hệ với chúng tôi.

TIN TỨC
TIN TỨC
TRUYỀN THÔNG
TRUYỀN THÔNG
KIẾN TRÚC SƯ & NHÀ SOẠN THẢO
KIẾN TRÚC SƯ & NHÀ SOẠN THẢO
DỊCH VỤ
DỊCH VỤ
TRIỂN VỌNG SỰ NGHIỆP
TRIỂN VỌNG SỰ NGHIỆP
THAM KHẢO
THAM KHẢO

X
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019