Účast sku­piny GU na vele­trzích

Na vele­trzích a výs­tavách informuje kon­cern Gretsch­-Unitas o nových pro­duk­tech a aktuálním vývoji. Zas­toupen je na všech význa­mných něme­ckých i světových vele­trzích pro specializované pro­dejce, výrobce oken, architekty a pro­jekt­anty. 


Minulé veletrhy

BAU 2017 16.01. - 21.01.2017
Mnichov, Německo
Další informace

X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Kontakt:

Další informace o akcích, místech a termínech si prosím vyžádejte e-mailem:
office(at)g-u.cz