Automatické vstupní sys­témy

Jsme rádi, že vás zaujala naše bohatá nabídka automatických dveří a posuvných pro­sklených stěn pro téměř všechny oblasti použití. Ať se rozhod­nete pro cokoli – můžete počítat s naším pro­s­lulým kompletním servisem, od výkresů ke konkrétnímu objektu přes montáž a uve­dení do pro­vozu až po rozsáhlou servisní síť.

Posuvné dveře

Kromě našich osvědčených posuvných dveří vám nabízíme verze pro těžká křídla s hmotností až 200 kg, tele­s­ko­pické vari­anty, ale také kruhové a úhlové posuvné dveře. Všechny přitom nabízejí rychlé a spolehlivé otvírání a zavírání.

Pohony otočných dveří

Pokud hledáte možnosti automa­tizace otočných dveří, jste tu správně. S našimi pohony otočných dveří vytvoříte automatické ovládání ven­kovních i vnitřních, pro­tipožárních i pro­tik­ouřových dveří. Ve všech přípa­dech je přitom možná bezba­riérová vari­anta.

Karuselové dveře

Podle vašich individuálních přání vám vyrobíme ideální karuselové dveře: často se jedná o ruční nebo automatické karuselové dveře zarámované v decentní hliníkové kon­strukci, v rep­rezenta­tivních vcho­dech v celo­skleněné verzi, v silně frekven­tovaných vcho­dech jako velko­pro­s­to­rové karuselové dveře.

Sys­témy jednot­livého průchodu

Úprava přístupu do budovy firmy nebo usměrnění velkého množství lidí do upra­vených cest: GU Automatic nabízí pro každý požadavek vhodné řešení, které Vás na první pohled osloví.

Posuvné pro­sklené stěny

S našimi posuvnými pro­sklenými stěnami dosáhnete ve stejné míře trans­parentnosti i oddělení. Jak ručně posuvné, tak motorem poháněné prvky vám nabízejí všechny možnosti.


X
Stahování
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Označení Velikost souboru Stahování
Karuselové dveře, bezpečnostní karuselové dveře 8,6 MB Stahování