Automatické vstupní sys­témy

Jsme rádi, že vás zaujala naše bohatá nabídka automatických dveří a posuvných pro­sklených stěn pro téměř všechny oblasti použití. Ať se rozhod­nete pro cokoli – můžete počítat s naším pro­s­lulým kompletním servisem, od výkresů ke konkrétnímu objektu přes montáž a uve­dení do pro­vozu až po rozsáhlou servisní síť.

Posuvné dveře

Kromě našich osvědčených posuvných dveří vám nabízíme verze pro těžká křídla s hmotností až 200 kg, tele­s­ko­pické vari­anty, ale také kruhové a úhlové posuvné dveře. Všechny přitom nabízejí rychlé a spolehlivé otvírání a zavírání.

Pohony otočných dveří

Pokud hledáte možnosti automa­tizace otočných dveří, jste tu správně. S našimi pohony otočných dveří vytvoříte automatické ovládání ven­kovních i vnitřních, pro­tipožárních i pro­tik­ouřových dveří. Ve všech přípa­dech je přitom možná bezba­riérová vari­anta.

Karuselové dveře

Podle vašich individuálních přání vám vyrobíme ideální karuselové dveře: často se jedná o ruční nebo automatické karuselové dveře zarámované v decentní hliníkové kon­strukci, v rep­rezenta­tivních vcho­dech v celo­skleněné verzi, v silně frekven­tovaných vcho­dech jako velko­pro­s­to­rové karuselové dveře.

Sys­témy jednot­livého průchodu

Úprava přístupu do budovy firmy nebo usměrnění velkého množství lidí do upra­vených cest: GU Automatic nabízí pro každý požadavek vhodné řešení, které Vás na první pohled osloví.

Posuvné pro­sklené stěny

S našimi posuvnými pro­sklenými stěnami dosáhnete ve stejné míře trans­parentnosti i oddělení. Jak ručně posuvné, tak motorem poháněné prvky vám nabízejí všechny možnosti.


X
Stahování
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Označení Velikost souboru Stahování
Pohon otočných dveří DTN 80 1,9 MB Stahování
Karuselové dveře, bezpečnostní karuselové dveře 8,6 MB Stahování