Velko­pro­s­to­rové karuselové dveře GGR

Zde naj­dete elegantní, energeticky hos­podárné řešení pro únikové a zásahové cesty a pro silně frekven­tované vchody. Umožňují pohodlný a bezpečný průchod s nákupní vozíky, kočárky i pro osoby na invalidním vozíku. U 3křídlových a 4křídlových pro­ve­dení jsou vždy křídla rozdělena na dvě části, které za normálního pro­vozu drží elektroma­gnety pevně v potřebné poloze. V případě požáru, výpadku proudu nebo při stis­k­nutí nouzového vypínače jsou elektroma­gnety uvolněny a pojízdná křídla lze sklopit kolem stře­dového sloupku ve směru eva­kuace. Z důvodu velkých rozměrů je provoz plně automatický a dveře jsou zajištěny bezpečnostními kon­taktními lištami na pojízdných kříd­lech, snímači ochrany proti kolizi a snímači v pro­s­toru před sloupkem v sou­ladu s aktuální normou DIN 18650.

Co vám nabízejí velko­pro­s­to­rové karuselové dveře GGR
od Gretsch­-Unitas:

  • ideální pro silně frekven­tované vchody
  • dostatek místa pro nákupní vozíky, kočárky, invalidní vozíky
  • díky sklopným křídlům možnost použití pro únikové a zásahové cesty
  • Ruční noční zámek
  • zamykání rozvo­r­ovým zámkem na kříd­lech dveří nebo na nočním zámku

Technické údaje

Velko­pro­s­to­rové karuselové dveře GGR
Vnitřní průměr3 600 – 6 200 mm
Výška věnce500 – 800 mm
Počet křídel3 nebo 4
Ruční noční zámek

X
Stahování
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Označení Velikost souboru Stahování
Pohon otočných dveří DTN 80 1,9 MB Stahování
Karuselové dveře, bezpečnostní karuselové dveře 8,6 MB Stahování
EN 18650: Automatické dveřní systémy