Pohony otočných dveří

Pohony otočných dveří od GU Automatic naj­dete především v bezba­riérových částech budov, kde je komfort na prvním místě. Také pro­tipožární a pro­tik­ouřové dveře, které musí být zavírány odpovídající silou, lze nechat s lehkostí a elegancí automaticky otvírat pohonem otočných dveří. Kromě toho můžete našimi tichými a spolehlivými pohony doda­tečně automa­tizovat původně ruční otočné dveře.

Pohon otočných dveří
DTR /DTR B

Komfortní bezba­riérové koncepce je možné vytvořit i v místech cit­livých na hluk – díky tomuto pohonu, který velmi tiše otvírá i těžké otočné dveře. U vari­anty DTR B se v případě požáru dveře s jedním nebo dvěma křídly pomocí inte­grované pružiny mecha­nicky zavřou.


X
Stahování
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Označení Velikost souboru Stahování
Pohon otočných dveří DTN 80 1,9 MB Stahování