Posuvné dveře

GU Automatic vám nabízí možnost automa­tizace vstupů do budovy z širokého sorti­mentu posuvných dveří: štíhlé posuvné dveře, velice elegantní kruhové posuvné dveře, na místo nenáročné tele­s­ko­pické vari­anty a mnoho dalšího. Ať už si vyberete ověřené posuvné dveře do únikových cest nebo eko­no­mickou vari­antu: bezpečnost má pro nás vždy tu nejvyšší prio­ritu. Můžete se spolehnout nejen na vysokou kvalitu a atrak­tivní design, ale také na spolehlivé fungování.

Lineární posuvné dveře compactMaster CM/CM-F

Vyšší výkon při optimálně redukovaných rozměrech. Se "sku­tečnou" kon­strukční výškou pouhých 100 mm pojme pohon celý horní profil křídla a přizpůsobí se vaší architektuře.

Lineární posuvné dveře compactMaster CM/CM-F WK2

Pro­ve­dení compactMaster in WK2 (RC 2) spojuje ochranu proti vloupání s filigránským vzh­ledem.

Lineární posuvné dveře econoMaster EM/EM-F

Tento systém dveří vás přesvědčí mnoha pozi­tivním vlastnostmi. Dveře se vyznačují rychlým otvíráním a klidným chodem, ale také snadnou montáží a spolehlivostí.

Lineární posuvné dveře heavyMaster HM/HM-F

Velké rozměry a vysoké hmotnosti až do 200 kg na jedno posuvné křídlo zvládají tyto posuvné dveře stejně spolehlivě jako nasazení v silně frekven­tovaných vcho­dech.

Lineární posuvné dveře GS-100

Zaměření na pod­statné funkce umožňuje dosahovat vysoké kvality za vynikající poměr ceny a výkonu. Efek­tivita díky předem namon­tované jednotce pohonů a funkci okamžitého spuštění Plug & Play.

Posuvné dveře do únikových cest HM-F FT

První a jediné posuvné dveře do únikových cest, jejichž pro­totyp je ote­stován podle platných směrnic AutSchR i EltVTR. V denním režimu i v pro­vozním módu "VYP­NUTO/NOC" garan­tují bezpečný průchod únikovou cestou.

Tele­s­ko­pické posuvné dveře econoMaster EMT/EMT-F

Dvoukřídlové nebo čtyřkřídlové pro­ve­dení těchto posuvných dveří je ideální volbou všude tam, kde je ve stísněných podmínkách třeba vytvořit průchod s velkou šířkou.

Kruhové posuvné dveře compactMaster CMR/CMR-F

Chcete-li dodat rep­rezenta­tivnímu vchodu co největší prostor pro este­tiku, vyrobíme vám tyto posuvné dveře přesně podle vašich potřeb.

Úhlové posuvné dveře compactMaster CMW/CMW-F

Pokud se vchod nachází na rohu budovy, úhlové posuvné dveře se budově přizpůsobí a vytvoří neob­yčejný vizuální akcent.


X
Stahování
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Označení Velikost souboru Stahování
Pohon otočných dveří DTN 80 1,9 MB Stahování