Lineární posuvné dveře
compactMaster CM/CM-F WK2

Se "sku­tečnou" výškou pohonu pouhých 100 mm nabízí nyní posuvné dveře compactMaster CM WK2 také ochranu proti vloupání v sou­ladu s normou EN 1627-1630. Díky kom­paktní kon­strukci a pro­filu dveří inte­grovaného do krytu dveře téměř splynou s fasádou. Například v lékárnách, bankách nebo u kle­notníků a optiků tak už dnes lze doko­nale spojit trans­parentní architekturu a atrak­tivní vzhled s požadavkem na vyšší zabezpečení proti vloupání.

Co vám nabízejí lineární posuvné dveře
compactMaster CM WK2/CM-F WK2 od Gretsch­-Unitas:

  • redun­dantní pohon (compactMaster CM-F WK2) s 2mo­to­rovou tech­nikou pro únikové a zásahové cesty
  • velmi klidný chod díky velkým vodicím kladkám a vyměni­telné styčné ploše s pryžovým uložením
  • samoučící řízení s širokými možnostmi připojení a nas­tavení
  • automatické vícebo­dové zamykání (AMV) s 2 zamyka­cími body na každém křídle zaručuje bezpečnost a komfort
  • doplňkové kompo­nenty na pohonu zab­raňují vypáčení
  • úhel z ušlech­tilé oceli a zajišťovací pro­fily na ved­lejších zamyka­cích hranách stabilizují posuvné křídlo
  • třída odol­nosti RC 2 (dle kore­lační tabulky normy EN 1627)

Technické údaje

Typ pohonucompactMaster
CM WK2
compactMaster
CM-F WK2
Použití pro únikové a zásahové cesty
Výška pohonu100 mm100 mm
Hmotnost křídla dveřímax. 100 kgmax. 100 kg

Světlá šířka průchodu
1 křídlo
2 křídla


800 – 2 000 mm
800 – 3 000 mm

800 – 2 000 mm
800 – 3 000 mm
Rychlost otvíránímax. 0,7 m/smax. 0,9 m/s

X
Stahování
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Označení Velikost souboru Stahování
Pohon otočných dveří DTN 80 1,9 MB Stahování
Otestováno na třídu RC 2 dle normy EN 1627-1630Vhodné pro bezbariérové stavby podle normy DIN 18040