Lineární posuvné dveře econoMaster EM/EM-F

Hos­podárné, spolehlivé, rychlé, s klidným chodem a snadnou montáží: tyto automatické posuvné dveře jsou vhodné téměř ve všech situ­acích. Ať už se rozhod­nete pro pro­ve­dení pohon a posuvné křídlo, s post­ranními díly nebo se světlíkem – GU Automatic vám na vyžádání nabízí také montáž, uve­dení do pro­vozu a údržbu. Osvědčená dveřní tech­nika s 2 vodicími kladkami a jednou pro­tik­ladkou na každý kladkový vozík zaručuje malé opotřebení a dlo­uhou životnost. Pro­totypy pohonů mají atest orga­nizace TÜV, jsou cer­ti­fik­ovány podle normy DIN 18650 a splňují aktuální směr­nice a normy.

Co vám nabízejí lineární posuvné dveře econoMaster EM/EM-F od Gretsch­-Unitas:

  • redun­dantní pohon (econoMaster EM-F) s 2mo­to­rovou tech­nikou pro únikové a zásahové cesty
  • vyzrálá, mno­hokrát vyzk­oušená mecha­nika
  • rychlé otvírání: až 0,9 m/s
  • přeh­ledné a jedno­duché ovládání
  • zamykání inte­grované do kladkového vozíku
  • samoučící řízení s širokými možnostmi připojení a nas­tavení

Technické údaje

Typ pohonueconoMaster EMeconoMaster EM-F
Použití pro únikové a zásahové cesty
Výška pohonu130 mm130 mm
Hmotnost křídla dveřímax. 130 kgmax. 130 kg
Světlá šířka průchodu
1 křídlo
2 křídla

800 – 2 000 mm
800 – 3 000 mm

800 – 2 000 mm
800 – 3 000 mm
Rychlost otvíránímax. 0,7 m/smax. 0,9 m/s

X
Stahování
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Označení Velikost souboru Stahování
Pohon otočných dveří DTN 80 1,9 MB Stahování
EN 18650: Automatické dveřní systémyVhodné pro bezbariérové stavby podle normy DIN 18040