Posuvné dveře do únikových cest HM-F FT

Už žádný kon­flikt se směr­nicemi

Posuvné dveře do únikových cest HM-F FT jsou ate­stované podle normy DIN 18650 a splňují požadavky Směr­nice pro automatické posuvné dveře v únikových cestách (AutSchR) a Směr­nice pro elek­trické zamykací sys­témy dveří v únikových cestách (EltVTR) (obě směr­nice platné v Německu). Nevyžadují schválení ze strany úřadů dohlížejících na stavbu. Zamčené dveře se po stis­k­nutí podsvětleného nouzového tlačítka uvolní a křídla lze vychýlit směrem ven – a to i při zatížení křídel ve směru eva­kuace. Redun­dantní pohon v kombi­naci s uvolni­telnými posuvnými křídly a řízením únikových dveří FTNT10 vytváří bezpečný nouzový východ i v okamžiku, kdy jsou dveře v pro­vozním režimu "VYP­NUTO/NOC" zamčené.

Co vám nabízejí posuvné dveře do únikových cest HM-F FT
od Gretsch­-Unitas:

  • posuvné dveře do únikových cest lze zamknout, i když jsou ještě v budově lidé
  • možnost přep­nutí pro­vozního režimu (i do režimu "VYP­NUTO/NOC") pomocí řídicí tech­niky budovy nebo časovým spínačem
  • v případě nouze lze zamčené dveře uvolnit stis­k­nutím podsvětleného nouzového tlačítka eva­kuačního otvírání
  • lehkým zat­lačením lze křídlo dveří vychýlit směrem ven
  • není nutné schvalování jednot­livých případů ze strany úřadů pro­vádějících stavební dohled
  • velmi klidný chod díky vyměni­telné styčné ploše s pryžovým uložením
  • samoučící řízení s širokými možnostmi připojení a nas­tavení

Technické údaje

Typ pohonuHM-F FT
Použití pro únikové a zásahové cesty
Výška pohonu130 mm
Hmotnost křídla dveřímax. 100 kg

Světlá šířka průchodu
1 křídlo
2 křídla


900 – 1 300 mm
1 200 – 2 600 mm
Rychlost otvíránímax. 0,9 m/s

X
Stahování
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Označení Velikost souboru Stahování
Pohon otočných dveří DTN 80 1,9 MB Stahování
EltVTR: Směrnice pro elektrické zamykací systémy dveří v únikových cestáchEN 18650: Automatické dveřní systémyAutSchR: Směrnice pro automatické posuvné dveře v únikových cestáchVhodné pro bezbariérové stavby podle normy DIN 18040