Posuvné pro­sklené stěny

Se sys­témy posuvných pro­sklených stěn od GU Automatic vytvoříte originální pře­pažující stěny a fasádní koncepce pro kon­strukce shop-in-shop. Jednot­livé prvky lze otvírat a zavírat ručně nebo svěřit jejich automatickou činnost pohonu.

Systém posuvných pro­sklených stěn shopMaster GSW-M

Tato posuvná pro­sklená stěna vám otvírá možnosti varia­bilních průchodů se snadným ručním ovládáním. S kombi­n­a­cemi různých dílů těsnění vytvoříte nepřeberné množství variant, např. otočné koncové křídlo s panikovým zámkem BKS.

Systém posuvných pro­sklených stěn shopMaster GSW-A

Automatický systém posuvných pro­sklených stěn je komfortním řešením orga­nizace pro­s­toru. Jednot­livé prvky najíždějí z parkovacího pro­s­toru tiše a bezpečně, voli­telně lze koncové křídlo zamykat automaticky.


X
Stahování
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Označení Velikost souboru Stahování
Pohon otočných dveří DTN 80 1,9 MB Stahování