Posuvná pro­sklená stěna shopMaster GSW-A

Tato posuvná pro­sklená stěna je oblíbená především díky vysokému komfortu, který přináší, a bohatým mož­nostem uspořádání, např. u přepážkových stěn a koncepcí fasády. Její kom­paktní kon­strukce vyžaduje minimum místa pro pojezdovou kolejnici a parkovací výklenky prvků. Moduly jsou vybaveny nej­modernější tech­nikou vozíků s kuličkovými vodicími kladkami s pla­stovým opláštěním. Ty zaručují dlo­uhodobě spolehlivou funkci a tichý pohyb prvků. S montážní výškou pouhých 86,5 mm je montáž pojezdové kolejnice lícující se stropem možná prakticky kde­koli. Podla­hové vedení, vyžadované ve všech přípa­dech, zajišťuje doda­tečnou stabilitu a výjimečný uživa­telský komfort. Z bezpečnostních důvodů lze automaticky posuvnou pro­sklenou stěnou pohybovat při výpadku proudu i ručně.

Co vám nabízejí posuvné pro­sklené stěny shopMaster GSW-A
od Gretsch­-Unitas:

  • iden­ti­fikace překážky
  • vzdálenost mezi křídly nas­tavi­telná na 50 – 1 500 mm
  • kvalitní kuličková pojezdová ústrojí opláštěná plastem
  • bezpečné souvislé podla­hové vedení
  • při výpadku proudu lze křídly pohybovat ručně
  • voli­telně s plně automatickou nástěnnou klapkou

Technické údaje

shopMaster GSW-A
Max. výška prvku3 500 mm
Max. šířka prvku1 250 mm
Max. hmotnost prvku150 kg
Max. počet prvků32
Možné tloušťky skla10 / 12 mm
Pro­ve­dení pojezdových kolejniclineární, úhlové, zah­nuté
Rychlost50 – 150 mm/s

X
Stahování
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Označení Velikost souboru Stahování
Pohon otočných dveří DTN 80 1,9 MB Stahování