Sys­témy jednot­livého průchodu

Různé sys­témy pro jednot­livý průchod se odlišují s ohledem na bezpečnost manipu­lace, komfort průchodu a četnost pohybu osob. Řešení v oblasti sys­témů jednot­livého průchodu přesvědčí nejen funkčností a bezpečností, ale také nas­tavují nová měřítka ve vzh­ledu a designu.

Tur­nikety

Ať už jde o řazení jednot­livě nebo do řady, ve vnitřním či ven­kovním pro­s­toru: tur­nikety jsou nejběžnějším druhem sys­tému jednot­livého průchodu a vyznačují se varia­bilními možnostmi jejich využití.

Otočný tur­niket - branka

Otočné tur­nikety - branky se díky svému hodnotnému designu perfektně dají začlenit do rep­rezenta­tivních budov a polovysokým pro­ve­dením se 4 křídly poskytují zvýšený systém jednot­livého přístupu.

Branky s křídlem

Kombi­nací branky s křídlem s moto­rovým pohonem může být systém jednot­livého vstupu uspořádán bezba­riérově a umožňuje přepravu mate­riálu.

Senz­o­rové tur­nike­tové vstupy

Uživa­telsky příjemný komfort vstupu, vysoká kapacita průchodu a rep­rezenta­tivní vzhled: senz­o­rové tur­nike­tové vstupy nabízejí u sys­témů jednot­livého průchodu řešení na vysoké úrovni.

Sloupky se čtečkou a rozdělovače cest

Sloupky se čtečkou slouží zpravidla ke snímání sys­témů kontroly přístupu, LED světel a terminálu únikových dveří. Přednostně se používají u otočných dveří jakož i u otočného tur­niketu branky GU-GT 1000, pro­tože při tom není možná inte­grace do pouzdra zařízení pro systém jednot­livého průchodu.

Bezpečnostní karuselové dveře a kruhové bezpečnostní tur­nikety

Kom­paktní bezpečnostní karuselové dveře a kruhové bezpečnostní tur­nikety sku­piny GU zajišťují spolehlivý a komfortní systém jednot­livého průchodu i bez dozo­rového per­sonálu.

Vysoké tur­nikety - brány

Ať se jedná o ochranu závodu nebo vol­nočasová zařízení, na stadionech nebo v přecho­dech mezi budovami a podzemními garážemi: vysoké tur­nikety - zábrany poháněné motorem od sku­piny GU pokrývají svojí mno­hotvárností pro­ve­dení a vybavení veškeré potřeby bezpečného sys­tému jednot­livého přístupu ve ven­kovním pro­s­toru.


X
Stahování
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Označení Velikost souboru Stahování
Pohon otočných dveří DTN 80 1,9 MB Stahování