Branky s křídlem

Pro rodiče s kočárkem, osoby na invalidním vozíku a cestující se zavaz­adly před­s­tavují tur­nikety a otočné tur­nikety - branky překážky. Kombi­nací moto­rových branek s křídlem sku­piny GU se stává zařízení sys­tému jednot­livého průchodu pro všechny snadno průchozí - ve obou směrech. Nabízí elegantní vzhled a sestávají z nerezových mate­riálů a jsou tak vhodná pro kancelářské budovy a stejně tak pro vol­nočasová zařízení nebo letiště.

Vari­anty pro­ve­dení:

Branka s křídlem GU-IT 1000

Branka s křídlem GU-IT 1000 Hodnotná kombi­nace ze skla a oceli je uplatněna zejména u branky s křídlem GU-IT 1000. Uživa­telé GU-IT 1000 pro­fitují na snadném a tichém chodu, pro­vozova­telé budov na mecha­nismu, který je nenáročný na údržbu.

Branka s křídlem GU-IH 1000

Branka s křídlem GU-IH 1000 Optimální doplnění pro bezba­riérový přístup v zařízeních pro jednot­livý průchod: banka s křídlem GU-IH 1000. Ne­rezové, odolné a s dlo­uhou životností jsou založeny na vysoké pro­pus­tnosti osob. Branku s křídlem lze jedno­duše inte­grovat do budovy za pomoci pohonu inte­grovaného v oddělovacím prvku, a díky decentnímu nerezovému vzh­ledu.


X
Stahování
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Označení Velikost souboru Stahování
Pohon otočných dveří DTN 80 1,9 MB Stahování