Otočný tur­niket - branka

Svým hodnotným, průh­ledným desi­gnem a tichým pro­vozem se otočné tur­nikety branky perfektně dají začlenit do rep­rezenta­tivních prostor budov. To co odpovídá atrak­tivnímu vzh­ledu, je splněno inte­ligentním způs­obem funkce: v běžném pro­vozním stavu elek­trická brzda drží tur­niket v zavřené poloze. Uvolnění přes systém čtečky nebo voli­telným manu­álním uvolněním se brzda uvolní a průchod je volný. Pohon při lehkém tlaku spustí otáčení.

Vari­anty pro­ve­dení:

Otočný turniket branka GU-GT 1000

Otočný turniket branka GU-GT 1000 Otočný tur­niket branka GU-GT 1000 ve výši boků s moto­rovým pohonem působí díky kombi­naci skla a ušlech­tilé oceli obzvláště jemně a perfektně se uplatňuje v rep­rezenta­tivních budovách. Rozdělení na 120° a snadný chod spojují vysoký komfort s efek­tivním sys­témem jednot­livého průchodu.

Otočný turniket branka GA-VA 1100

Otočný turniket branka GA-VA 1100 Ideální pro zábrany na silně frekven­tovaných přístu­pech. Otočný tur­niket branka GU-VA 1100 ve výši boků, poháněný motorem je kompletně vyroben z nerezových mate­riálů. Díky robustní kon­strukci s dělením na 90° je zajištěn bezpečný systém jednot­livého průchodu.


X
Stahování
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Označení Velikost souboru Stahování
Pohon otočných dveří DTN 80 1,9 MB Stahování