Dveřní tech­nika

Sku­pina GU Vám nabízí vše potřebné k zajištění bezchybné funkční souhry pro pohodlnou a bezpečnou funkci dveří: Velký výběr výrobků, technických inovací, vysokou kvalitu a kompletní servis. Samozřejmě k tomu patří i odborné por­adenství – v případě náročných řešení stačí jedno zavolání, kdy se můžete spolehnout na podporu.

Zadla­bací zámky

Od panikového zámku pro únikové dveře dle normy EN 179 / EN 1125 až po jedno­duchý zadla­bací zámek dle DIN 18251: Zde naleznete správný zadla­bací zámek prakticky pro každý případ použití.

Vícebo­dová zamykání

Vícebo­dová zamykání GU pro vícenás­obnou bezpečnost! Je to tak jedno­duché, když chcete do vchodových nebo fasádních dveří ins­talovat "bezpečí". Je úplně jedno, zda se jedná o dřevěné, hliníkové nebo pla­stové dveře - díky vícebo­dovým zamykáním SECURY získáváte bezpečnostní systém individuálně přizpůsobený Vašemu vstupu.

Zamykací sys­témy

Bez ohledu na to, zda plánujete moderní systém zamykání nebo chcete zabezpečit jednot­livé dveře, zamykací sys­témy BKS vyhovují vždy. Mecha­nické, mecha­tro­nické nebo elek­tro­nické cylindrické vložky, případně jejich kombi­nace v uzavíracím zařízení poskytují individuální, eko­no­mická a komfortní řešení.

Dveřní kování

Pro Vaše dřevěné, ocelové, hliníkové nebo pla­stové dveře obdržíte množství dveřních klik, dotykových madel a tlačných madel. Také pro únikové dveře, příp. jako ochranná kování pro vchodové dveře bytů nebo dveře objektů.

Dveřní zavírače

S dveřními zavírači společnosti GU máte díky různým mož­nostem nas­tavení a velikostem uzavírací síly otevřeny všechny možnosti nas­tavení. Naleznete zde i are­tační systém, který dveře udržují otevřené a samo­statně je zavře až při vzniku požáru.

Elek­trické otvírače dveří

Díky řadě elek­trických otvíračů dveří společnosti GU můžete s několika málo kon­strukčními prvky realizovat zakázky z běžně dostupných pro­ve­dení. Hodí se téměř ke každému sys­tému pro­filů - dokonce bez frézovaného vybrání na pro­filové hraně.

Řešení sys­témů únikových dveří

Hledáte únikové dveře, jejichž kompo­nenty si vzájemně odpovídají, jsou snadno namon­tova­telné a lze je snadno uvést do pro­vozu? Vítejte ve světě sku­piny GU a podívejte se na nabídku našich panikových zámků, ovládání únikových dveří, elek­trických zamykání i posuvných dveří únikových chodeb.

Sys­témy kontroly vstupu

Ať se jedné o rozlišování osob u jedněch dveří nebo o kontrolu vstupu pro velké objekty se stovkami dveří - se sys­témy GU-BKS access, GEMOS­ access nebo GEMOS­ access compact získáváte nejlepší vybavení.

Přís­lušenství ke kování

Od těsnění automatických dveří pod zasklívací tech­niku, od stavební chemie pro dveřní panty: zde naleznete kvalitní pro­dukty pro výrobu a montáž dveří a dveřního kování.

Dveřní závěsy

Design dveří je pod­statně spo­luvytvářen kon­strukcí dveří a tím i typem zvoleného dveřního závěsu. Společnost GU nabízí řešení od skrytého závěsu až po řešení těl závěsu s různými povrchy.

Podla­hové prahy

Ušetříte s nimi u domovních a vstupních dveří pořádné množství vytápěcí energie: Tepelně oddělené podla­hové prahy pro novo­s­tavby a renovaci a téměř pro každý systém pro­filů.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019