Dveřní kování

Ať už dřevěné, ocelové, hliníkové nebo pla­stové dveře: V rozsáhlém pro­gramu BKS jistě naleznete to správné kování pro Vaše řešení. Jako vedoucí firma na trhu v oblasti panikových zámků pro únikové dveře Vám samozřejmě nabízíme i široký výběr dotykových a tlačných madel dle EN 1125. Rovněž ochranná kování pro vysoké bezpečnostní požadavky u vchodových dveří bytů a dveří objektů. A pokud byste měli ohledně nějakého výrobku nebo aplikace nějaké otázky, jedno­duše se na nás obraťte.

Pro dveře ze dřeva nebo z oceli

Pro dřevěné nebo ocelové dveře obdržíte speciálně upra­vené dveřní kování - ať už rozety, krátké nebo dlouhé štíty - a to v různých povrchových pro­ve­deních. Díky výko­novým cha­rak­te­ris­tikám, jako je odol­nost proti vloupání, způsobilost pro pro­tipožární a únikové dveře, jsou dveřní kování BKS mno­ho­st­ranně použi­telná.

Pro hliníkové nebo pla­stové dveře

Dveřní kování BKS v této oblasti jsou přizpůsobena speciálně pro dveře s rámovou kon­strukcí z hliníku nebo plastu: Nabízíme Vám pestrou nabídku pro štíhlé, s různou tuhostí kon­struované pro­fily - na požádání i pro doplňkové požadavky, např. s odol­ností pro vloupání nebo se způsobilostí pro pro­tipožární a únikové dveře.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019