Dveřní závěsy

pro dveře objektů, domů a ve­d­lejších vchodů

Design dveří je pod­statně spo­luvytvářen kon­strukcí dveří a tím i typem zvoleného dveřního závěsu. Společnost GU nabízí řešení od skrytého závěsu až po řešení těl závěsu s různými povrchy.

Dveřní závěsy pro stavby objektů a obytných budov

S průměrem těla pouhých 22 mm splňuje dveřní závěs GU R 816 3D nejvyšší nároky na funkčnost a de­sign. Vhodné pro kvalitní pla­stové dveře do 160 kg u s­taveb objektů a obytných budov.

S ji­s­totou trvale silně zatíži­telné

S testy podle DIN EN 1935 až do kategorie závěsu 14 nabízí šroubovací závěsy série GU G 81x optimální funkčnost pla­stových dveří do váhy 160 kg.

Skryté závěsné kování

Inova­tivní tech­nika pro inova­tivní design – skryté závěsné kování GU C 616-18 FD 3D CONCEALED umožňuje moderní přímočarý design dřevěných dveří bez pře­rušení linie dveří.

Perfektní soulad bezpečnosti a de­signu

Dveřní závěsy GU M 516 3D a GU M 416 3D jsou použi­telné na různých falco­vých sys­témech dřevěných dveří a n­abízí spolu s elegantní optikou zvýšené zabezpečení proti vloupání.

Rychlá montáž

Série závěsů GU D 312, GU D 21x a GU D 1xx jsou speciálně vyvi­nuty i pro dřevěné dveře s malými tloušťkami přesahu.

Slabá tloušťka

Závěsy GU A 316 3D a GU A 312 3D jsou univer­zálně použi­telné pro kovové dveře ve stavbě objektů a obytných budov. Nabízejí vyšší zabezpečení proti vloupání a v ­cer­ti­fikaci SKG disponují 3 hvězdičkami.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019