Dveřní zavírače

Pokud se vyznáte ve dveřních zavíračích, poznáte u GU kvalitu na první pohled. Ope­race zavírání je hydraulicky kontrolovaná. Uzavírací sílu a rychlost zavírání můžete individuálně přizpůsobit pro každou šířku dveří a jejich hmotnost.

Pro­gram dveřních zavíračů GU Vám nabízí rozsáhlý sorti­ment horních a spodních dveřních zavíračů včetně zvláštních řešení pro are­tační sys­témy pro jedno a dvoukřídlé dveře i pro náročné koncepty budov. Kromě bezpečné a spolehlivé funkce se dveřní zavírače GU vyznačují také svým atrak­tivním desi­gnem.

Přiléhavé vrchní dveřní zavírače
s kluznou lištou

Jak různé jsou funkce dveří, tak rozmanité jsou také možnosti použití vrchních dveřních zavíračů. Se svým inova­tivním stave­bnicovým sys­témem pokrývá série OTS 73x veškerá použití.

Skrytě uložený dveřní zavírač

Skrytě uložené dveřní zavírače zdůrazňují čisté linie architektury a přitom nabízejí stejnou funkčnost a bezpečnost jsou přiléhavé horní dveřní zavírače od sku­piny GU.

Přiléhavé vrchní dveřní zavírače s nůžkovým ramenem

Horní dveřní zavírače GU s nůžkovým ramenem Vám nabízí četná, snadno mon­tova­telná řešení pro jednokřídlé dveře. Jsou vhodná i pro použití u pro­tipožárních dveří a pro­tik­ouřových dveří.

Podla­hové dveřní zavírače

Podla­hové zavírače jsou nenápadně inte­grované do podlahy. Vhodné pro různý typy dveří a pro větší pohodlí.

Are­tační sys­témy podle
DIN EN 1155

Pohodlné pro­cházení v běžném pro­vozu – kontrolovaná bezpečnost v případě požáru. Díky are­tačním zařízením GU lze dveře trvale zajistit v otevřené poloze a v případě požáru se samočinně zavřou.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019