Elek­trické otvírače dveří

Sku­pina GU Vám nabízí řadu elek­trických otvíračů dveří, díky nímž s několika málo vari­antami pokryjete všechny mecha­nické a elek­trické požadavky. Díky jejich malému formátu a sys­témovému přís­lušenství dosáhnete optimálního přizpůsobení všem běžně dostupným pro­filům. U optimálních pro­ve­dení s posuvným krytem střelky dokonce nemusíte frézovat vybrání na pro­filové hraně.

Stan­dardní otvírač dveří

Správně řešení pro každý profil dveří: Vyberte si mezi vari­antami pro­ve­dení s praco­vním pro­udem s nebo bez přepěťové elek­tro­niky a pro­ve­dení s klidovým pro­udem – s posuvným krytem střelky i pro skrytě umístěnou montáž. Různé vari­anty můžete od sebe snadno rozlišovat barevným pro­ve­dením připojovacích svorek.

Otvírač dveří v ohnivzdorném pro­ve­dení

Pro použití v pro­tipožárních a pro­tik­ouřových dveřích Vám nabízíme verzi FH. Mecha­nické kon­strukční prvky jsou vytvořeny z mate­riálů, jejichž bod tavení je vyšší než 1000 °C.


X
Stahování
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Označení Velikost souboru Stahování
Elektrický otvírač dveří GU-BKS ET 8 06-19 2,4 MB Stahování