Podla­hové prahy pro vstupní dveře

U GU obdržíte širokou nabídku podla­hových prahů pro vstupní dveře ze dřeva nebo plastu. Tepelně oddělené podla­hové prahy omezují tepelný proud ve spodním připojení prvku, což ve spojení s náležitým způs­obem montáže vede k pod­statným energetickým úsporám. Podla­hové prahy GU šetří nejen energii - vyznačují se i kon­strukční výškou odpovídající normám a jsou vhodné jak pro novo­s­tavby, tak i k renovacím.

Tepelně oddělené podla­hové prahy

Pokud chcete ušetřit energii, omezte tepelný proud ve spodním připojení prvku díky tepelně odděleným sys­témovým podla­hovým prahům GU. Pomocí spojovacích prvků a dalším přís­lušenstvím vytvoříte individuální, na sys­tému pro­filů založená řešení.

Tepelně izolované podla­hové prahy

S tepelně izolovanými podla­hovými prahy HTS vytvoříte odborně pro­ve­dené spodní ukončení vstupních dveří. Tento prahový pro­gram Vám svým přís­lušenstvím sladěným s přís­lušnými sys­témy nabízí rozsáhlé možnosti použití.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019