Přís­lušenství ke kování

neponechávejte nic náhodě, ani výběr přís­lušenství. Sku­pina GU Vám nabízí rozsáhlý výběr přís­lušenství nejrůznějšího druhu pro stavbu a montáž dveří a dveřního kování.

Těsnicí sys­témy

S těsněním dveří a stave­bními spojeními sku­piny GU dosáhnete přesného vytva­rování stykových spár dveří. Samozřejmě včetně kom­pe­t­entního por­adenství ohledně aktuálních dopo­ručení a před­pisů.

Stavební chemie

Na našich stránkách naj­dete široký sorti­ment stavební chemie, kterou budete potřebovat k výrobě, montáži, utěsnění a údržbě oken či dveří. Mnoho pro­duktů navíc slouží k energetické sanaci, např. izo­lace, těsnění, lepicí pásky.

Dveřní těsnění

Nepropus­tnost je podmínkou energetické účinnosti: sku­pina GU vám proto nabízí těsnění nej­novější gene­race pro pro­fily nejrůznější tvarů.

Upevňovací tech­nika

Sku­pina GU Vám nabízí pestrý pro­gram moderní upevňovací tech­niky. Nabízí široký sorti­ment možností upevnění pro nejrůznější situace. Všechny splňují aktuální před­pisy a zkoušky.

Automatická dveřní těsnění

S automatickými dveřními těsněními sku­piny GU se postaráte o perfektní izo­laci mezi dveřmi a podlahou proti průvanu, hmyzu, prachu i neči­s­totám. Jsou vhodná pro hliníkové, dřevěné a pla­stové dveře.

Zasklívací tech­nika

Zasklívací přís­lušenství GU vám umožní odbornou montáž jednotek skla, která splní i ty nejpřísnější požadavky. Nabízíme bohatý sorti­ment výrobků pro všechny, kdo spo­léhají na pečlivě vybrané a ote­stované mate­riály.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019