Vícebo­dová zamykání

Domovní nebo fasádní dveře kladou obzvláštní požadavky na bezpečnost proti vloupání, pro­tipožární ochranu, těsnost a průchodnost. Díky vícebo­dovým zamykáním můžete zareagovat přesně na tyto požadavky: S doplňkovými prvky zamykání v horní a dolní části dveří a s individuálním řešením pro každou montážní situaci - od manu­álního pro­ve­dení až po samoz­amykací uzamykací systém s panikovou funkcí.

BKSremote BTC

Nově v sorti­mentu nabízíme chytrou kombi­naci klávesnice pro zadání kódu na baterie s EK-cylindrickou vložkou rea­gující na použití dálkového ovládání nebo EK-zámkem rovněž rea­gujícím na použití dálkového ovládání. Tyto ses­tavy jsou vhodné zejména pro doda­tečné zabudování.

Pro dveře ze dřeva nebo z oceli

Bezpečnost dřevěných nebo ocelových dveří: Zde naleznete bezpečná řešení odpovídající Vaším požadavkům na velké rozteče na vložku, plochá, do dřeva zapuštěná čela zámků i vícebo­dová zamykání s požárně odolnými vlastnostmi.

Pro dveře s rámovou kon­strukcí - hliníkové nebo pla­stové

S vícebo­dovými zamykáními GU pro ven­kovní hliníkové nebo pla­stové dveře stavíte na perfektně vyladěných řešeních pro tuto oblast použití: GU nabízí speciální řešení zámků, roztečí na vložku a výšek klik pro štíhlé pro­fily hliníkových nebo pla­stových dveří.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019