Vícebo­dová zamykání

Pro dveře s rámovou kon­strukcí - hliníkové nebo pla­stové

Vícebo­dová zamykání GU pro hliníkové nebo pla­stové dveře s rámovou kon­strukcí jsou přizpůsobena právě pro požadavky těchto dveřních sys­témů: Se speciálními řešeními zámků, malou roztečí na vložku a upra­venými výškami klik pro štíhlé pro­fily rámových kon­strukcí hliníkových nebo pla­stových dveří. U GU naleznete individuální řešení pro celou šíři použití - od manu­álně zamykaných domovních dveří až po pro­tipožární dveře s panikovou funkcí pro podzemní garáže

Samoz­amykací uzamykací sys­témy

Spojte bezpečnost s pohodlím! Samoz­amykací uzamykací sys­témy od GU nahr­azují manu­ální zavření zámku s hlavní závorou. Je jedno, zda se jedná o pro­tipožární ochranu, panikovou funkci nebo o oblast privátních bytů: Sys­témy GU Vám nabízí pro každou oblast použití pohodlné řešení.

Manu­álně zamykané uzamykací sys­témy

Zvyšte bezpečnost s manu­álně zamyka­telnými uzamyka­cími sys­témy od GU. Nabízíme Vám širokou paletu z manu­álních řešení pro nejrůznější požadavky, např. ochranu proti vloupání, pro­tipožární ochranu a těsnost.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019