Zadla­bací zámky BKS

Pro dřevěné, ocelové, hliníkové, pla­stové nebo skleněné dveře: V rozsáhlém pro­gramu BKS jistě naleznete správný zámek pro Vaše řešení. Jako vedoucí firma na trhu v oblasti panikových zámků pro únikové dveře Vám samozřejmě nabízíme široký výběr. To stejné platí i pro zámky a přís­lušenství pro­tipožárních dveří a zadla­bací zámky dle DIN 18251 pro vnitřní dveře a dveře objektů. A pokud byste měli ohledně nějakého výrobku nebo aplikace nějaké otázky, jedno­duše se na nás obraťte.

Pro dřevěné nebo ocelové dveře

Pro Vaše dřevěné nebo ocelové dveře jsou k dispo­zici speciálně formované zadla­bací zámky s odpovídajícími uzávěrovými pro­ti­kusy a zapa­d­acími plechy pro upevnění v rámu. I pro zvláštní oblasti.

Pro hliníkové nebo pla­stové dveře

Z naší široké nabídky zámků s malou hloubkou zád­labu si můžete zvolit speciální řešení pro štíhlé hliníkové nebo pla­stové dveře s rámovou kon­strukcí o různé tuhostí. Také pro zvláštní požadavky.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019