Okenní tech­nika

GU Vám dodá vše, co můžete potřebovat k otvírání, zavírání a zajištění oken a pro­sklených dveří. Pro každý mate­riál rámu a všechny typy ves­tavby. K tomu patří všechny důležité díly přís­lušenství – a samozřejmě náš dobře známý servis.

Kování na fasádu

V metro­polích světa vznikají nové obytné domy. Patří k nim skleněné fasády s četnými funkcemi a nejvyššími nároky na design. Gretsch­-Unitas díky individuálním řešením fasád tyto dimenze vzdušného obytného pocitu umožňuje.

Otvíravě sklopná kování

Kon­cern Gretsch­-Unitas je jako jeden z pod­niků dominujících na mezinárodním trhu okenní a dveřní tech­niky kom­pe­t­entním partnerem pro otvíravě sklopná kování. Pro­gram otvíravě sklopného kování nabízí univer­zálně použi­telná a estetická kompletní řešení.

Posuvně-sklopné kování

Naše posuvně-sklopné kování vám díky inova­tivnímu vozíku a nové náběhové křivce zaručí i při větší hmotnosti snadnou obsluhu a precizní činnost.

Posuvné kování

Již díky funkci sys­tému kování je zaručeno bezpečné a správné ovládání i pro­cházení dveřmi. Nes­právné ovládání lze u tohoto sys­tému vyloučit.

Posuvně sklá­dací kování

Posuvně sklá­dací kování GU je k dostání pro všechny běžné dřevěné, pla­stové, dřevohliníkové a hliníkové pro­fily. Do jednoho schématu lze spojit až sedm sklá­dacích křídel a pohodlně ovládat. Bezba­riérová napojení podlah doplňují pro­gram.

Zdvižně-posuvné kování

Zdvižně-posuvné kování GU je vhodné pro okna a pro­sklené dveře ze dřeva, plastu i z kovu. Kromě toho nabízíme také speciální řešení pro štěrbi­nové větrání, vhodné podla­hové prahy a voli­telné omezovače rychlosti.

Kyvné kování

GU vám nabízí ideální kování i pro kyvná okna: pět našroubova­telných nebo zafrézova­telných kyvných ložisek a centrální zamykání s možností voli­telného uzpůsobení rámu mate­riálu pokrývá všechny běžné aplikace, ale i speciální formáty.

Otočné kování

Všechno, co potře­bujete: dvě otočná ložiska s bezpečnou, nas­tavi­telnou brzdou křídla a centrálním zamykáním voli­telně přizpůsobeným mate­riálu rámu. Otočné okno nebo otočné dveře se mohou ovládat na bočním nebo dolním pro­filu křídla.

Kliky

Pro jasnou desi­g­novou linku v celém domě – od okenní kličky přes kliky ter­asových ele­mentů a sou­pravy úzkých rámů až po dveřní kliky. Jejich univer­zální použití je možné v každém typu budovy.

Světlíkové sys­témy otvírání

Se světlíkovými sys­témy otvírání od Gretsch­-Unitas již nebude ovládání nepřístupných světlíků z plastu, dřeva či kovu žádný pro­blém. A bez zbytečných výdajů: jedním pohonem lze ovládat několik křídel.

SOKT / PPOKT a větrací sys­témy

Sys­témy odvodu kouře a tepla (SOKT) od firmy GU vám nabízejí individuální, vašim potřebám střižená řešení bezpečného a rychlého odvodu kouře v případě požáru. Každodenní větrání zajišťují elektromo­torické pohonné a otvírací sys­témy.

Ruční větrací sys­témy

Zdravý vzduch v místnosti je zák­ladem hygieny a komfortu. Okenní ven­ti­lace sku­piny GU vám pomůže odvádět vlhkost a zab­rání vzniku plísní. Lze ji přitom uzpůsobit individuálním potřebám.

Podla­hové prahy

Ušetříte s nimi u domovních a vstupních dveří značné množství vytápěcí energie: Tepelně oddělené podla­hové prahy pro novo­s­tavby a renovaci a téměř pro každý systém pro­filů.

Přís­lušenství ke kování

Od tech­niky upevnění po tech­niku zasklívání, od hliníkových para­petů po ochranné lišty: zde naleznete kvalitní pro­dukty pro výrobu a montáž oken a okenního kování.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019