Posuvná kování

Posuvná kování
 
 

Okna se souběžným vys­tavením se používají tam, kde má být zachován elegantní vzhled skleněné fasády současně s okny do různé míry otevřenými. Plocha okna není oproti běžným sklopným nebo otvíravě sklopným oknům vzh­ledem k rámu nak­lo­pena, nýbrž je vys­tavena paralelně ke skleněné fasádě. Kromě toho je tento druh otevírání díky plynule nas­tavi­telným šířkám otevírání také vhodný pro realizaci při­ro­zených koncepcí větrání. Ve srovnání se sklo­peným oknem dosa­hují vys­tavená okna mnohem vyšší míry výměny vzduchu při stejné šířce otevření. Jako u všech oken, která se otevírají ven, není při tomto druhu otevírání potřeba žádné místo ve vnitřním pro­s­toru.

Možné kon­strukce / možná řešení u oken se souběžným vys­tavením:

OznačeníPAS350PAS450PAS670PAS930PAS1135
Max. hmotnost křídla
(v kg)
100100200200200

Min. výška křídla
(v mm)

3504506709301400
Min. šířka křídla
(v mm)
3504506709301400
Max. výška křídla
(v mm)
7501000150020002100
Max. šířka křídla
(v mm)
20002000200020002000

Šíře otevření manu­álně
(v mm)

150180150180180

Šíře otevření
motoricky
(v mm)

180250180250250

Na zák­ladě poptávky mohou být realizovány také vyšší hmotnosti okna.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019