Podla­hové prahy

S tepelně oddělenými podla­hovými prahy GU, oceněnými cer­ti­fikátem CE, ušetříte u pro­sklených dveří a velko­formátových posuvných dílů značné množství energie. Jejich cha­rak­te­ristickým rysem je malá výška a lze je použít jak v novo­s­tavbách, tak při rekon­strukcích. Se spojovacím mate­riálem a dalším přís­lušenstvím se naše podla­hové prahy přizpůsobí prakticky všem dřevěným, nebo pla­stovým pro­filovým sys­témům nebo vytvoříte zcela originální řešení.

Pro zdvižně-posuvné díly

Máte možnost volby: Nejvyšší možná tepelná izo­lace a bezba­riérová řešení s podla­hovými prahy GU-thermostep. Se stave­bnicovým sys­témem firmy GU pro podla­hové prahy je možné realizovat individuální sys­témová řešení s několika málo stave­bními díly.

Pro pro­sklené dveře

Vždy to správné řešení: GU vám nabízí speciální podla­hové prahy pro pro­sklené dveře z plastu a dřeva. U dřevěných dílů můžete vybírat z variant pro dor­azové nebo stře­dové těsnění.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019