Přís­lušenství ke kování

Kvalita do nej­menšího detailu: neponechávejte nic náhodě, ani výběr přís­lušenství. Sku­pina GU nabízí bohatý výběr přís­lušenství nejrůznějšího druhu pro výrobu a montáž oken a okenního kování.

Těsnicí sys­témy

Utěsnění oken a stavební spojení z nabídky sku­piny GU vám pomohou s energeticky účinnou úpravou spojovacích drážek oken. Poskytujeme však i kom­pe­t­entní por­adenství k nej­novějším dopo­ručením a před­pisům.

Stavební chemie

Na našich stránkách naj­dete široký sorti­ment stavební chemie, kterou budete potřebovat k výrobě, montáži, utěsnění a údržbě oken či dveří. Mnoho pro­duktů navíc slouží k energetické sanaci, např. izo­lace, těsnění, lepicí pásky.

Okenní těsnění

Nepropus­tnost zna­mená energetickou účinnost: sku­pina GU vám proto nabízí těsnění nej­novější gene­race pro pro­fily nejrůznější tvarů.

Upevňovací tech­nika

Zde naj­dete bohatý výběr moderní upevňovací tech­niky. Nabízí široký sorti­ment možností upevnění pro nejrůznější situace. Všechny splňují aktuální před­pisy a zkoušky.

Zasklívací tech­nika

Zasklívací přís­lušenství GU vám umožní odbornou montáž jednotek skla, která splní i ty nejpřísnější požadavky. Nabízíme bohatý sorti­ment výrobků pro všechny, kdo spo­léhají na pečlivě vybrané a ote­stované mate­riály.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019