Zdvižně-posuvné kování

Jako vynálezce a přední výrobce vám firma GU nabízí zdvižně-posuvné kování, vyznačující se vysokým komfortem obsluhy, spolehlivým zabezpečením proti vloupání, varia­bilním větráním a snadnou montáží. Je vhodné pro okna a pro­sklené dveře ze dřeva, plastu i z kovu. Kromě toho nabízíme také speciální řešení pro štěrbi­nové větrání, vhodné podla­hové prahy a voli­telné omezovače rychlosti. Ostatně naše sys­témová řešení pro zdvižně posuvné prvky splňují již dnes přísné požadavky nařízení o úspoře energie (Energiesparver­ordung EnEV)

S ručním ovládáním

Naše kování s ručním ovládáním jsou k dispo­zici ve dvou vari­antách: Pro hmotnost křídel do 150/300 kg nebo do 300/400 kg. I těžší verzi je možné lehce otevírat a zavírat s malou námahou.

S motorickým ovládáním

Naše komfortní zdvižně-posuvné kování s elek­tro­nicky řízenými motory a senzory je nejen zvlášť bezpečné, ale navíc se vyrábí ve dvou vari­antách: systém můžete namon­tovat vidi­telně nebo si vybrat elegantní, nevidi­telnou verzi.

Podla­hové prahy

Máte možnost volby: Nejvyšší možná tepelná izo­lace a bezba­riérová řešení s podla­hovými prahy GU-thermostep. Se stave­bnicovým sys­témem firmy GU pro podla­hové prahy je možné realizovat individuální sys­témová řešení s několika málo stave­bními díly.

Zdvižně-posuvné štěrbi­nové větrání

Jest­liže si přejete zdvižně-posuvný prvek, který zajistí čerstvý vzduch v místnosti, pak jste u firmy GU správně.Naše kování, testované na třídu odol­nosti WK2, se zdvižně- posuvným štěrbi­novým větráním a inte­grovanou ochranou proti hmyzu lze použít v nejrůznějších pro­filových sys­témech.

HS-SPEED Limiter

Při otvírání a zavírání omezuje prvek HS-SPEED Limiter rychlost křídla. Tím spolehlivě brání poškození budovy a zajišťuje bezpečné používání, zejména dětmi. HS-SPEED Limiter je vhodný pro zdvižně-posuvné díly ze dřeva, plastu a kovu.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019