Servis

Rádi vám pomůžeme

Ať potře­bujete cokoli, tady to naj­dete: od ceníku po softwa­rový pro­gram, od hodno­cení rizik po licenci CE. V klidu se u nás rozhlédněte.

Stahování

V této sekci nabízíme ke stažení aktuální informace – od prospektů a kata­logů po cer­ti­fikáty a návody k obs­luze, péči a údržbě.

Nařízení o stave­bních výrobcích / CPR

V této části vám poskytneme doku­mentaci, která podle nařízení o s­tave­bních výrobcích dokládá vlastnosti našich pro­duktů.

Dílenské výkresy

Zde si můžete pro­h­lédnout a stáhnout naše CAD výkresy. Pomocí funkce hledat – vyh­ledávání podle kategorií a full­textové vyh­ledávání – snadno a rychle dos­pějete k požadovanému cíli.

Software­

Zde naj­dete přehled našich softwa­rových řešení a online platforem, které vám budou oporou při vaší každodenní práci a přispějí k efek­tivní orga­nizaci vašich obchodních pro­cesů.

Licence a CE

GU je dodavatel sys­témů v oblasti dřevěných oken a pro­sklených dveří. A jako zákazník kon­cernu GU budete moci po jednodenním školení označit své výrobky pro­duktovou normou EN 14351-1, aniž byste je museli sami testovat.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019