His­torie

Inovace již více než 100 let

His­torie GU – osobnosti (zleva): Hansy Mau­sová, Johann Maus, Viktor Gretsch­His­torie GU – první budova firmy ve Stuttgartu-FeuerbachuHis­torie GU – dílna: výroba okenních pojistek, malého kování a šňůrkou ovládaných světlíkůHis­torie GU – významný milník ve vývoji pro­duktů: kování pro posuvné dveřeHis­torie GU – směro­datné informace pro pro­jekt­anty a inve­story: pro­duktový katalog "Der mo­der­ne Architekt" (kolem 1930)His­torie BKS – lakovna, kolem 1910His­torie BKS – zámečnická dílna, kolem 1910His­torie BKS – lisovna, kolem 1910His­torie BKS – vývoj pro­duktů

1907 zahajuje technik a vizionář Viktor Gretsch­ výrobu šňůrkou ovládaných světlíků, okenních pojistek a malého kování. O tři roky později jmenuje svým společníkem a jed­na­t­elem firmy obchodníka Joh­anna Mause. Za jeho potomků Juliuse Mause von Resch a Hanse Mause se podnik rozvinul na společnost mezinárodního významu. Bratři Julius a Michael von Resch dnes vedou kon­cern Gretsch­-Unitas již jako 3. gene­race. Ve dvacátých letech a začátkem let třicátých vyvíjí společnost přes 120 patentů a své úspěšné výrobky pro­dává po celé Evropě. Po těžkém období se daří společnost znovu oživit. Její hlavní sídlo se stěhuje ze Stuttgartu do Ditzin­genu. V průběhu sedmdesátých let se firma mění ve sku­pinu: nejprve akvizicí největšího francouz­ského výrobce stave­bních kování, firmy FERCO, později koupí předního pro­du­centa zámků BKS a zak­ládáním vlastních servisních poboček. Tak vzniká silná sku­pina s kvali­ta­tivně špičkovými, kompa­tibilními pro­dukty a službami v oblas­tech oken, dveří, vstupních sys­témů a řízení budov.

Kon­cern v průběhu let

1903    Založení firmy Boge & Kasten, Solingen (BKS)

1907    Viktor Gretsch­ zak­ládá firmy Hermann Gretsch­ GmbH a UNITAS
            Metall­wa­ren­fa­brik

1910    Jako společník a jed­natel vstupuje do firmy Johann Maus

1924    Gretsch­-Unitas přih­lašuje na paten­tovém úřadě své kování pro posuvné
            dveře

1938    BKS vyvíjí kruhovou cylindrickou vložku, dodnes hojně rozšířenou

1975    Gretsch­-Unitas získává podíl ve společnosti FERCO, největším francouz­ském
            výrobci stave­bních kování

1979    Vznik vícebo­dového zamykání GU-SECURY

1981    Založení firmy AGENA GmbH půs­obící v oboru zpraco­vání dat

1983    Součástí sku­piny se stává BKS, nejznámější německý výrobce
            zámků, zavíračů dveří, sys­témů zamykání a únikových zámků

2000    Převzetí společnosti ela-soft, která vyvinula úspěšný software­
            pro řízení budov GEMOS­

2001    Začlenění společností ATS GmbH (automatické vstupní sys­témy) a
            Tür + Tor Service GmbH & Co. KG; dnes: GU Automatic GmbH a
            GU Service GmbH & Co. KG

2001    Založení společnosti Gretsch­-Unitas Logistik GmbH

2003    Značka s tra­dicí: 100 let od založení BKS GmbH

2006    BKS získává titul „Značka století“

2007    Značka s tra­dicí: 100 let firmy Gretsch­-Unitas GmbH Baubeschläge


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019