Systém řízení budovy GEMOS­

Na rozdíl od mnoha ostatních sys­témů není GEMOS­ doplňkem sorti­mentu v podobě gra­fického uživa­telského rozhraní k ovládání zařízení jednoho výrobce. GEMOS­ pojme do jednoho rozhraní více než 400 zařízení nejrůznějších výrobců. S tímto sys­témem tak můžete z jednoho rozhraní řídit, zobrazovat a vyhodno­covat činnost mnoha sys­témů a zařízení různého původu.

Široké možnosti nas­tavení podrobnosti řízení, rozděleného do úrovní Light, Stan­dard a Pro­fes­sionell, zaručují vhodné nasazení u malých, středních i velkých objektů.

Co je GEMOS­?

GEMOS­ je systém řízení budovy, pomocí nějž lze z jednoho rozhraní ovládat a vizualizovat nejrůznější bezpečnostní, kom­u­nikační a medi­ální zařízení, a to bez ohledu na jejich typ a výrobce.

Hardwa­rové vybavení

Širokou nabídku hardwa­rových kompo­nent v 19palcové technice připojíte sériovými kabely k modulárnímu, jednotnému sys­tému. Jejich insta­lace se pro­vádí prostřed­nictvím tech­no­logie Plug & Play.

Řešení pro různé branže

Každá branže má jiné požadavky a pro­cesy. GEMOS­ nabízí doko­nalá řešení pro mul­tifunkční arény, logis­tiku, nápravná zařízení a výpočetní střediska.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com