Hardwa­rové vybavení

S širokou paletou hardwa­rových kompo­nent GEMOS­ jste vybaveni do všech situací. Modulární 19palcovou sys­témovou tech­niku připojíte sériovými kabely a snadno nai­n­sta­lujte pomocí tech­no­logie Plug & Play.

GEMOS­ Controller

GEMOS­ Controller umožňuje připojit prostřed­nictvím sériového rozhraní nebo pro­tokolu TCP/IP až 8 sys­témů nižšího řádu.

Modulární kon­zola řídicího praco­viště

Speciálně pro požadavky na moderní řídicí sta­noviště byla vyvi­nuta modulární ovlá­dací kon­zola, která inte­gruje všechny typické funkce k ovládání sys­tému GEMOS­, video­sys­tému a kom­u­nikačního zařízení.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com